Det er mange digitale ord og uttrykk som kommer til å bli en del av dagligtalen i markedsføringsbransjen framover. Her har vi satt sammen en liten ordliste som kan være til hjelp for de fleste med interesser innen digital kommunikasjon og markedsføring.

Vi i Sempro bruker disse ordene og uttrykkene daglig, og de kan virke ganske bisarre for utenforstående. Dette er en bransje i rask endring, og det er ikke alltid like lett å henge med. Mange av disse ordene er helt nye for de fleste.

Digitalbyrå er byråer som spesialiserer seg på å skape god og riktig synlighet på internettbaserte plattformer. Et digitalbyrå jobber mot de samme målene for kunden som tradisjonelle reklame eller mediebyråer gjør, men arbeidsprosessene er som oftest ganske ulike.

RTB står for Real Time Bidding. RTB tillater annonsører å kjøpe opp annonseplasser automatisk gjennom en annonsebørs. Ved å stille inn ulike kriterier for hvor annonsene skal plasseres, åpnes det en budrunde for de aktuelle plassene. Det hele foregår i sanntid og med en høy hastighet, noe som gjør budrunden meget effektiv.Se mer under programmatic lenger ned. Les mer om RTB her.
Konvertering er når det gjennomføres en ønsket handling du har definert som verdifull for din bedrift. For eksempel kan en konvertering være et salg, et klikk på en annonse, at noen bestiller et produkt, besøker en nettside, bruker en bestemt tid på nettsiden eller bestiller en vareprøve.

KPI står for Key Performance Indicators og er en måleenhet for suksess i forhold til strategiske mål som er satt.

Programmatic (Automatisterte kjøp) Kjøp og salg av annonser gjennom maskiner. Automatiserte annonsekjøp ligner på en online børs, da en annonsør benytter software for å kjøpe annonseplass. RTB er en måte å gjennomføre automatiske annonsekjøp. Innovasjonstakten innen programmatic er i dag ekstremt høy og det finnes et økende antall måter / teknologier for å gjennomføre kjøp automatisk.

Retargeting er den generelle beskrivelsen av digital annonseplassering og displayannonsering, som baserer seg på bruken av cookies (annonse-stalking). En bruker kommer til siden din, en cookie blir satt og nå kan du annonsere mot brukeren på andre sider de besøker. Brukes gjerne mot personer som IKKE har konvertert på siden din.

Remarketing brukes ofte i e-postmarkedsføring og beskriver ofte innsamling av brukerdata og det å levere annonser til personer på bakgrunn av denne dataen gjennom 3. parts applikasjoner. Remarketingverktøy lar deg for eksempel lage skreddersydde tilbud basert på brukerens adferd og surfehistorikk. Du kan segmenter trafikken din på ulike variabler, og levere skreddersydde meget relevante kampanjer.

Segmentering Er å bryte forbrukere ned i grupperinger basert på for eksempel demografi eller geografi slik at man kan annonsere mot eller utelukke disse gruppene i sin annonsestrategi. I en annonsekampanje på Facebook for gifteringer, så kan man for eksempel ønske å nå personer som er forlovet. Da kan man bruke verktøy og segmentere på alder, sivilstatus og andre faktorer som øker sannsynligheten for at man treffer relevant.

Content Marketing, eller innholdsmarkedsføring er en strategisk tilnærming til marekdsføring fokusert på å skape og distribuere verdifullt og relevant innhold for å tiltrekke seg og beholde en klart definert målgruppe. For igjen å skape verdifull trafikk og en lønnsom forbrukeratferd.

Call to action. All markedsføring, spesielt på nett, bør ha en call to action. En call to action er en oppfordring til kunden om å gjøre det du vil kunden skal gjøre, feks. i en annonse kan det være en knapp som sier kjøp, bli medlem, delta, prøvekjør, osv, som sender kunden rett til riktig nettside.

CPM (cost per mille) er hvor mye du betaler pr 1000 visning av din annonse. Er også en prismodell for budgivning som normalt brukes når KPI er visninger (Rekkevidde x frekvens)

oCPM Er Facebooks egen prismodell for budgivning. En CPM hybrid, som lar annonsører sette et maks. bud basert på ønsket utfall av en kampanje. Brukes ofte om man har konvertering på nettside som et mål eller innstallasjon av en app.

CTR - Click Through Rate/klikkrate er antall ganger det er klikket på en annonse delt på antall visninger annonsen har hatt.

CPC -  viser til kostnaden for hvert klikk du får på annonsen din, cost per click. Brukes ofte når KPI er en handling (klikk til nettside osv)

CPA (Cost per action, kostnad per handling, Cost per conversion) Er en prismodell for digitale annonser. Hvor annonsøren betaler for en spesifisert handling. Det kan være for eksempel en visning, et klikk, en innsendelse av et skjema eller salg.

Reach - Reach/Rekkevidde måler hvor mange som har sett Facebookposten du legger ut, både organisk og betalt.

Darkpost en darkpost er en post på Facebook som ikke ligger på veggen til bedriftens egen side, men som sendes ut på nyhetsstrømmen til ønsket publikum.

SEO er å forbedre eller å promotere en nettside for å øke antall besøkende nettsiden får fra søkemotorer. Det er mange faktorer til SEO, fra ordene på siden din til måten andre sider linker til deg på nett. Det handler blant annet om å strukturere siden din slik at den enklere leses av søkemotorer som Google og Bing, og i tillegg gjøre siden enklere for mennesker å navigere i.

Lenkebygging er å prosessen å skaffe hyperkoblinger fra andre nettsider til din egen. En hyperlenke (vanligvis bare kalt en link) er en måte for brukere å navigere mellom sider på internett. Søkemotorer bruker lenker for å "crawle" nettet. Det er mange ulike teknikker for god lenkebygging, noen enkle andre vanskelige. De fleste som jobber med SEO beskriver lenkebygging som noe av det vanskeligste de gjør og bruker derfor, normalt, mest tid på dette i sin SEOjobb. Er du god på dette, så setter det deg i en veldig god posisjon i forhold til dine konkurrenter.

Google Adwords. Adwords er Googles annonsesystem som lar deg annonsere gjennom Google. Du kan blant annet lage remarketingkampanjer, lage tekst og bildeannonser, øke tilstedeværelsen din i Google. Google Adwords gir deg et hav av muligheter. Annonsene kan tilpasses spesifikke målgrupper og kan plasseres nærmest hvor som helst på nettet.
Skjermbilde 2015-01-28 kl. 11.10.24
Google Analytics er et verktøy du kan bruke for å måle all trafikk på en nettside. Det er derfor det foretrukne og viktigste verktøyet når du skal gjøre en webanalyse av nettstedet ditt. Du kan praktisk talt måle akkurat det du vil. Blant annet hvor mange som har besøkt nettstedet ditt. Hvem de er, hva klikket de på og når var de på besøk? Du kan se en video hvor Kjetil Sinding, adm dir i Sempro, snakker om Google Analytics her.
 

Verdifull trafikk: Trafikk til nettstedet som gjør en verdifull handling. (ie. konvertering)

 

Big Data: Big Data er all data en bedrift samler inn som kan brukes i markedsføringsøyemed. I digital markedsføring er Big Data en enorm del av jobben, og dataene kan brukes til å kjøre remarketing, segmentering med mer. Big Data gjør at du kan gjøre en individuell tilpasning av markedsføringen din. Det gjør at du kan velge bort irrelvante elementer eller målgrupper for å få tak i de kundene som er mest lønnsomme for deg. For å lese mer om Big Data, kan du gjøre det her: http://sempro.no/blogg/teknologi-og-big-data
 

Native Advertising kan enklest forklares som annonser som ser akkurat ut som om de passer inn i omgivelsene sine. Et godt eksempel kan være en annonse på veggen på Facebook som ser ut som en helt vanlig Facebookpost, en artikkel i en nettavis som ser ut som et redaskjonelt innhold fra avisens, eller en søkeordannonse på Google. Disse annonsene må merkes med at de er annonser, men de gir ofte gode resultater fordi de ikke ser ut som reklame. Native Advertising kalles også "Advertorial" og er en god og beskrivende tittel for denne typen markedsføring.

 

Markedsføring i sanntid (real time marketing) handler i all hovedsak om å være kjapp og "på". Å skape innhold som er relevant for noe som skjer akkurat nå. Får du til dette på en god måte, med godt innhold, skaper det ofte mye engasjement blant dine følgere.

 

 

Vi oppfordrer og oppmuntrer deg til å legge igjen en kommentar med flere ord og uttrykk vi har glemt, eller som trenger en ekstra forklaring. Vi svarer gjerne!