2,5 millioner nordmenn er på Facebook. Nå leverer Sempro i samarbeid med Vianett e-handel til norske bedrifter hvor hele handelen foregår i Facebook. Brukeren forlater aldri Facebook for å gjøre handelen eller gjennomføre transaksjonen.
Ved å la brukeren bli i Facebook sitt rammeverk så gir man brukeren et trygt sted å være, et grensesnitt som brukeren er kjent med og som dermed øker antall gjennomførte handler.

Mulighetene for sosial deling av aktiviteter, som å anbefale produkter, kommentere og dele kunnskap/erfaringer om produkter blant venner skjer også på en mer sømløs måte. Vi tror at i nær fremtid vil vi se en sterk vekst i antall e-handler på Facebook.

Det handler jo om å være der brukeren er, og brukeren er helt definitivt på Facebook.

Et av suksesskriteriene for å lykkes i sosiale medier er å legge en helhetlig strategi for kommunikasjon og distribusjon av merkevare og produkter, du kan lese mer om hvordan Sempro kan hjelpe din bedrift med Strategi og Sosiale Medier her.

Facebook er en bra kanal for å bygge merkevare og relasjoner til dine kunder, du kan lese mer Hvordan din bedrift kan utnytte Facebook og Sosiale medier her.

Ta gjerne kontakt med oss for en prat om hvilke muligheter som finnes for din bedrift, merkevarer eller produkter, kontakt Sempro.