Annonserer du på Facebook? Stopper annonsene dine? Kanskje er det 20% tekstregelen for sideinnlegg-annonser i nyhetsstrømmen til Facebook som gjør at dine annonser plutselig ikke blir godkjente. Siden regelen ble innført 15. januar i år, så opplever mange at de ikke får annonsert salgsplakatene sine, slik de har nytt godt av i lengre tid. Så hvordan måler Facebooks ads review-system hvilke bilder de skal tillate? Nederst i artikkelen finner du to hendige PSD-maler som du fritt kan laste ned med 25 "bokser".

Oppdatering: Facebook har nå sluppet et eget verktøy for å se om bilder er innenfor 20% regelen. Denne finner du her: www.facebook.com/ads/tools/text_overlay
Her er en veldig tydelig redegjørelse for hva som tillates og ikke tillates, fra en Client Partner Norway i Facebook Dublin:
"Når disse page postene går til review så legges det en ramme på 5X5 bokser over selve bildet, og dersom mer enn 5 bokser inneholder tekst så vil bildet mest sannsynlig ikke gå gjennom(dette gjelder også logoer som er lagt oppå bildet)." I eksempelet vårt nedenfor har bildet, slik det vurderes i review,  8 bokser med tekst, altså 3 mer enn det som er tillatt, og Facebooktekst i gult, som kan gå igjennom pga at det er et produktbilde med tekst. En veldig viktig tilleggsopplysning er at denne regelen ikke gjelder for "Product Shots" eller produktbilder, så om for eksempel Sempro tar bilde av den nye katalogen vår eller mobiltelefonen vi ikke skal lansere, med masse branding på i form av tekst eller vår logo dekker 50% av bildet, eller noen reklamerer for en bok, film, cd (som også har tekst) så inngår dette altså ikke som en del av regelen og blir godkjent.

Facebook Page posts
Han sier videre: "Innimellom skjer det også at page post-annonser som ikke følger reglene slippes gjennom. Disse vil oftest bli stoppet etter en viss tid. "

Noe vi støtter 100%, som også kommer frem fra kommentaren er: "Husk at årsaken til denne regelen er å øke kvaliteten på innholdet i brukernes news feed, og sørge for at denne plasseringen ikke blir brukt på samme måte som en reklamebrosjyre som dumpes i postkassene til folk."

Her er et eksempel på en post som trolig ville gått igjennom. Her dekkes kun 4 ruter av tekst.

Facebook Page Posts
Her finner du Facebooks retningslinjer for Facebook annonser. Vi har også laget den "ultimate Facebook bildeguiden" med flere nedlastbare maler for Facebooksider.

Her kan du laste ned en mal for bruk i Photoshop.Trykk gjerne liker på innlegget om du setter pris på malene.  Du kan også lese mer om bilderettigheter og Facebook i innlegget: Facebook eier ikke innholdet ditt! Dine bilder er dine bilder.
843x403
800x800
Ønsker du hjelp med din bedrifts Facebookannonser, kontakt oss!