ROAS er en forkortelse som benyttes i større og større grad og da spesielt innenfor online markedsføring. Grunnen til det er trolig at fagfolk som oss elsker å ta i bruk nye engelske forkortelser.
ROAS benyttes for å beskrive relasjonen mellom annonsekostnaden, og hva man har fått igjen for de annonsekronene man har benyttet i for eksempel Google Adwords og Facebook.

En vellykket onlinekampanje kan ofte deles i flere deler, der det vil være nyttig og måle de forskjellige enhetene opp mot hverandre. Bakgrunnen for at man vil måle de opp mot hverandre er at noen av delene er kortsiktige og tilhører kun den kampanjen man jobber med for øyeblikket, andre deler kan være investeringer man har gjort tidligere, eller som man vil ha glede av fremover.


Eksempel på en kampanjes forskjellige enheter:
Analyse og segmentering
Hvilke målgrupper skal du snakke til, hvor når man disse målgruppene og hvor kan man enklest eller mest kostnadseffektivt aktivisere denne målgruppen.

Kampanje eller nettside Når man har klart å engasjere målgruppen så må disse sendes et sted, dette er ofte nettsiden eller en egen kampanjeside hvor den potensielle kunden skal konverteres til en kunde eller en ”lead”.

Webanalyse Analysen vil fortelle deg hvilket budskap som passet til hvilken målgruppe og hvilken type kommunikasjon de forskjellige brukergruppene skal få på kampanje/nettsiden for at de skal konvertere.

Annonsering
Kjøpt annonseplass for å fange målgruppens oppmerksomhet, de mest effektive annonseplassene i dag finner man på Facebook, Google Adwords eller Youtube. Disse plattformene sørger også for 100% målbarhet mellom annonsen og en ferdig konvertert kunde.

ROAS vil gi deg svaret på relasjonen mellom de to siste enhetene annonsering og webanalyse.