Hvor mange har Smarttelefoner 2012? Hvilke aldersgrupper? Er det noen som bruker sin Smartphone til kjøp ennå? Hvordan er utbredelsen i Norge i forhold til andre land? Her forsøker vi å gi oversiktelige svar!

Alle diagrammer er hentet fra Think with Google
Først en kort introduksjon: "The Time for Mobile Is Now !"

Dine kunder bruker mobil, gjør din bedrift?
Hvilken utbredelse har smarttelefoner i Norge i forhold til andre land?
Smarttelefoner i Norge 2012
Det er tydelig at Norge har tatt Smartphones til seg, men hvilke aldergrupper har en slik telefon?

Smarttelefoner i Norge 2012
Det er de unge som er "early-adopters, ikke helt uventet. Hvilke operativsystemer er mest utbredt i Norge og andre land? Er det Apples iOS eller Android?

Smarttelefoner i Norge 2012
Hvor brukes en smarttelefon mest? I hjemmet? på jobb? eller i butikken for å sjekke anmeldelser osv?

Smarttelefon i Norge 2012
Flere og flere nettsider med netthandel legger om sidene sine slik at de er mobiltilpasset, men har folk begynt å handle på nett via mobilen ennå?

Smarttelefoner i Norge 2012
Det begynner å bli en del, men mange nettsider er ikke optimalisert for kjøp via mobil, bl.a. pga manglende støtte av programvare i mobilene som benyttes, og er derfor ikke kompatible med nettsiden. Hva rapporterer folk at er barrierene for kjøp med mobil?

Smarttelefon i Norge 2012
Det vi kan se er at våre kjøpsvaner er i ferd med å endres, og smarttelefoner er en sterkt økende aktør i dette markedet. De som tar grep nå, er i førersetet når handel via mobil virkelig tar av. Trenger du hjelp med nettsider eller mobiltilpasset nettside, ta kontakt med Sempro i dag!