Populært pantespill


Hvem er kunden

Infinitum er et online basert pantespill. Spillet går ut på å gjøre en handling i den virkelige verden, altså pante flasker, for å få fordeler i den virtuelle. Pantede flasker blir til REPA, noe som er en virtuell valuta. Ut fra en spillers antall REPA vil man også kunne avansere til høyere nivå. Desto høyere nivå, desto bedre premier kan vinnes.

Hva ønsket kunden

Sempro AS skulle komme med en idé om hvordan Norsk Resirk AS skulle få flere ungdom til å pante. Målgruppen skulle være fra 13 til 25 år. Da vi hørte dette, skjønte vi at såkalt gamification var veien å gå. Gamification er å implementere spill elementer slik at det er mer givende og engasjerende for forbrukeren. Slik ble Infinitum til. I dette prosjektet har Sempro vært teknisk leverandør, altså all funksjonalitet og interaksjon med spillet.

Hvordan vi løste prosjektet

Vi ønsket å bruke elementer fra dagens moderne MMORPG (Massiv Multiplayer Online Role Playing Game) inn i Infinitum. Man avanserer basert på hvor mye man panter. Nivåene bestemmer hvilke premier man kan vinne og spilleren mottar "badges", som er virtuelle emblemer man kan få når man panter for mer enn 50 REPA på en pantelapp, kobler seg mot Facebook eller når maksnivå i spillet. Det er mange variabler og måter man kan spille på. Om man leverer en stor pantelapp vil man få "badges" ut i fra verdien. Om man er inaktiv for lenge vil man gradvis miste REPA.

Resultater

Da prosjektet startet hadde vi som mål og få minst 1000 aktive brukere i løpet av ett år. Allerede første uken etter at spillet var i gang, var det over 5000 aktive brukere.

Kunde: Infinitum Movement

Se prosjektet: Besøk siden

Lanseringsdato: Februar 2014

Hva er produsert: Interaktivt og landsdekkende pantespill

Avdeling innvolvert: Produksjon - Performance

Del denne siden