Suksessrik flyttekampanje


Hvem er kunden

SpareBank 1-Gruppen er en samarbeidsallianse som ble opprettet i 1996 av Sparebanken Nord-Norge, Sparebanken Vest, Sparebanken Rogaland (SR-bank) og Sparebanken Midt-Norge (SMN). I 1997 gikk også 15 mindre sparebanker på Østlandet (Samarbeidende Sparebanker) inn som partner.

Hva ønsket kunden

SpareBank 1 ønsket en intern kampanje for EiendomsMegler 1 og SpareBank 1 i Oslo og Akershus og kontaktet oss for å få hjelp. Tanken bak kampanjen var at den kun skulle gå i digitale og sosiale medier og målet var å skaffe potensielle kunder til begge aktørene. Kampanjen skulle også rette seg mot et ungt publikum som normalt sett ikke er lett å nå med produkter fra bank og eiendomsmeglere.

Hvordan vi løste prosjektet

Vårt kreative team presenterte en kampanje der brukeren kunne velge bort hvilket negativt gjøremål de ville når de skulle selge sin bolig. Det ble satt i gang en konkurranse på sosiale og digitale medier der vinneren av konkurransen enten kunne vinne utvask av bolig de flyttet fra, et flyttebyrå, boligstyling av boligen som skulle selges eller et reisegavekort. Vårt mål med kampanjen var at det å flytte eller selge bolig, skulle bli assosiert med noe positivt. I tillegg til dette skulle vi skrive og sende ut fire nyhetsbrev med ulike temaer rundt det å kjøpe og selge bolig.

Resultater

Før kampanjen var i gang hadde vi satt ulike mål for hva vi kunne forvente, men resultatet gikk over all forventning. Vi forventet at Facebook-kampanjen skulle konvertere 15 prosent, mens resultatet ble på hele 38 prosent. Kunden fikk tilbake 5,3 ganger av hva de investerte i kampanjen. Men det beste resultatet var at det ble hentet inn 40,9 prosent flere potensielle kjøpere enn forventet.

Kunde: Sparebank1

Lanseringsdato: Mai 2014

Hva er produsert: Responsiv nettside

Avdeling innvolvert: Produksjon - Performance

Del denne siden