Søkemotoroptimalisering

Vi kan hjelpe deg å bli synlig i markedets største søkemotor, Google. I samarbeid med oss utarbeider vi en strategi for hvordan du skal oppnå best mulig resultat og høyest mulig ranking i søk.

Jo høyere opp nettsiden din kommer til syne i Google sitt søkreresultat, jo mer trafikk får du til din nettside. Det handler ikke bare om å komme opp på førstesiden, men også hver enkel plass du klarer å klatre oppover på listen. Dette har enormt mye å si for trafikken som skapes til din nettside. Eksempelvis er forskjellen på første, andre og tredjeplass henholdsvis 34 %, 17 % og 11 % av trafikken, hvilken av disse plassene du har vil da ha stor innvirkning på din trafikk og dermed din omsetning.

I Sempro jobber vi for nettopp dette, å få din nettside så høyt opp som mulig. Vår

Søkemotoroptimalisering er et veldig bredt fagområde hvor man må mestre alle grenene innenfor arbeid med søk, selve arbeidsprosessen kan allikevel deles inn i tre hovedkategorier

Sørge for at den tekniske plattformen er av en slik art at Google finner informasjonen og at den blir presentert på en riktig måte.

Sørge for at innholdet er skrevet på med bruk at riktige ord og fraser som gir høyere ranking.

Jobbe med eksterne og interne linker på nettstedet.

Vi kan også gjøre en SEO AUDIT:
Dette er en omfattende “helse rapport” av ditt nettsted. Her avdekkes feil og mangler, og vi rangerer disse i en prioritert rekkefølge. Etter en SEO Audit kan vi gjennomføre Onsite-SEO: Onsite-SEO utbedrer tekniske feil og mangler, samt legger en omfattende strategi for «innholds-markedsføring». Alt som skjer på nettstedet optimaliseres for å imøtekomme søkemotorens retningslinjer og kundens ønsker for posisjonering av søkeord.

Egenskaper
- Google organisk søk er det trafikkmedium som gir høyest konvertering til salg.
- God søkemotoroptimalisering forsterker merkevaren og gir økt troverdighet.

Avhengig av
- Nettside
- Muligheter
- Bedre tilstedeværelse
- Nedrangering av negative søketreff
- Content Remarketing

Foto. Kjetil
Illustrasjon. Søkemotoroptimalisering.
Illustrasjon. Søkemotoroptimalisering.

Del denne siden