Søkemotoroptimalisering

Søkemotoroptimalisering også kalt SEO (Search Engine Optimization) handler om å gjøre innholdet på ditt nettsted tilgjengelig i søkemotorene.


Når Google har funnet dine nettsider og viser de frem i søkeresultatet handler det om å rangere så høyt som mulig på søk etter dine produkter og merkevarer. Jo høyere du klarer å plassere dine nettsider i Google sitt søkeresultat, jo mer trafikk får du til din nettside. I følge Chitica (et amerikansk analyse selskap) så handler det ikke bare om å komme opp på førstesiden, men også hver enkel plass du klarer å klatre oppover på listen. Dette har enormt mye å si for trafikken som skapes til din nettside. Eksempelvis er forskjellen på første, andre og tredjeplass henholdsvis 34 %, 17 % og 11 % av trafikken, hvilken av disse plassene du har vil da ha stor innvirkning på din trafikk og dermed din omsetning.

Grafikk. Beskrivelse: En graf som viser antall prosent trafikk som har kommet via google.
Søkemotoroptimalisering er et veldig bredt fagområde hvor man må mestre alle grenene innenfor arbeid med søk, selve arbeidsprosessen kan allikevel deles inn i tre hovedkategorier
  • Sørge for at den tekniske plattformen er av en slik art at Google finner informasjonen og at den blir presentert på en riktig måte.
  • Sørge for at innholdet er skrevet på riktig måte ved bruk at riktige ord og fraser
  • Jobbe med eksterne og interne lenker på nettstedet.

Disse tre hovedområdene henger tett i sammen, men vektes forskjellig av søkemotorene:

Grafikk. Beskrivelse: Søkemotoroptimalisering viktighet. Bildetekst: Teknisk 15%, Innhold 30%, Lenker 55%.

Teknisk plattform

Veldig ofte møter vi kunder som har en god plattform som vil kunne lykkes godt i søkemotorene, men rangerer ikke så godt som man kunne ha gjort da plattformen ikke er satt opp slik den skal. I disse tilfellene hjelper vi til med mindre justeringer for å bedre søkemotoroptimaliseringe.

Innhold

Når man arbeider med innholdet på en side handler det om å finne ord som potensielle kunder søker etter. Innholdet på bedrifters nettsted er ofte skrevet av firmaets fagekspert, fageksperter bruker ofte fagterminologi som ikke blir søkt etter. Vi hjelper da våre kunder med å finne ord som er beskrivende, mye søkt etter, eller at vi bare justerer entall/flertallsform av ordet eller finner erstatninger eller relaterte ord.