RTB - Automatiserte kjøp

RTB = Real time Bidding/Real time buying er betegnelsen på den auksjonsbaserte måten å kjøpe annonsering på video, desktop og mobil.

I korthet dreier det seg om å kjøpe annonseringsflater som medier/nettsider har lagt ut for salg via auksjon. Dette foregår ved at mediene legger ut sitt varelager på ulike børser, som igjen lar seg kjøpe gjennom avanserte verktøy (DPS'́s) RTB utgjør i dag den raskest voksende digitale annonseringsformen og vi antar at så mye som 20% av all digital annonsering i Norge vil gå gjennom børser i 2015.

I USA og England nærmer det seg allerede 30%. Fordelen med denne kjøpsformen er at man kjøper mye mer segmentert og treffsikkert enn det som er mulig med vanlig nettannonsering. Det vil si at man reduserer ”waste” ved og ikke kjøpe brukere man ikke vil nå med sine budskap. Litt som Google søkeordsannonsering så styres det via avanserte algoritmer og strategier som gjør at man kjøper en og en visning/en og en person i stedet for å kjøpe en kategori eller en tenkt målgruppe. Sempro har i dag en egen trading desk som håndterer disse kjøpene via markedets beste teknologier.

Del denne siden